Transports

 • Preces piegādes laiks neatkarīgi no preces izmēra un daudzuma ir līdz 4 nedēļām.
 • Transporta cena ir atkarīga arī no preces izmēra, daudzuma un atrašanās vietas. Transporta cenu sistēma aprēķina automātiski un ataino groza lapā “Transports” atbilstoši Jūsu ievadītajam pasta indeksam, kam jāatbilst Jūsu vēlamajai transporta adresei.
 • Transporta cenā ietilpst pievienotās vērtības nodoklis (VAT).
 • Visi sūtījumi tiek nogādāti uz Jūsu izvēlēto adresi līdz ēkas ārdurvīm, neatkarīgi no preces izmēra, daudzuma vai svara, darbdienās no plkst. 9.00-17.00.
 • Precīzs piegādes laiks tiks norunāts ar Jums pa tālruni. Prece tiek piegādāta ar Jums norunātajā laikā ar pusdienas precizitāti (kurjers precizēs laiku, paziņojot 1 stundu iepriekš).
 • Ja kurjeram nav iespējams sūtījumu izkraut otrajā reizē norunātajā laikā, jo klients nepilda vienošanos, Mööbliait OÜ ir tiesības pieprasīt, lai klients atlīdzina transporta izdevumus.
 • Smagu un/vai liela izmēra sūtījumu gadījumā preču izkraušana notiek ar klienta paša atbildību, t.i., kurjeram nav pienākuma piedalīties preces izkraušanā. Atbilstoša satura paziņojumu ataino pasūtīšanas laikā, ja kāda no Jūsu pasūtītajām precēm ietilpst iepriekš minēto sūtījumu grupā.
 • Lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem preču piegādes laikā, lūdzam Jums rūpīgi pārbaudīt kontaktinformāciju pasūtījuma iesniegšanas laikā. Ja pasūtījuma sastādīšanas laikā iesniegtie dati ir neprecīzi vai satur kļūdas, ne Mööbliait OÜ, ne transporta uzņēmums neatbild par kavēkļiem vai pārpratumiem, kas radušies preču piegādes laikā.
 • Transporta uzņēmums kopā ar preci iesniedz pavadzīmi. Pirms pavadzīmes parakstīšanas ir jāparaksta pieņemamo preču iepakojumi. Ja ievērojat ārējus bojājumus, jāiesniedz pretenzija transporta uzņēmumam un iespējami drīz jāinformē mūs, rakstot uz e-pasta adresi info@aristroctratic.fi. Varat arī atteikties no bojātās preces pieņemšanas. Transporta uzņēmuma vainas dēļ bojātā prece tiek nomainīta pret jaunu.
 • Var gadīties, ka vienlaicīgi pasūtītas preces tiek piegādātas atšķirīgos laikos, pēdējā sūtījuma piegādes laiku nosaka prece, kā piegāde aizņem visvairāk laika.
 • Ziemā piegādes laiks var būt garāks laika apstākļu dēļ.
 • Prece tiek piegādāta klientam uz koka paletes. Tā paliek klientam un atpakaļ ņemta netiek.