Privātuma politika

Privātuma politika
Interneta veikala aristocratic.lv personas datu atbildīgais apstrādātājs ir Mööbliait OÜ (reģistrācijas numurs 10697692), adrese Killustiku põik 3, Tartu, tālr. 7314420, e-pasta adrese web@moobliait.ee

Kādi personas dati tiek apstrādāti
­ vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
­ preču piegādes adrese;
­ bankas konta numurs;
­ preču un pakalpojumu cena un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
­ ar nomaksu saistītie dati (personas kods, nostrādātais laiks, darba devējs, algas lielums, ja nepieciešams, bankas konta izraksts);
­ klientu atbalsta dati.

Ar kādu mērķi tiek apstrādāti personas dati
Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldīšanai un preču piegādei.
Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti pārskata par iegādātajām precēm un pakalpojumiem sastādīšanai, kā arī klienta izvēļu analīzei.
Bankas konta numurs tiek izmantots, lai veiktu atmaksu klientam.
Tādi personas dati kā e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu iegādi saistītus jautājumus (klientu atbalsts).
Ar pēcapmaksu saistīti dati tiek apstrādāti, lai noslēgtu pēcapmaksas līgumu ar klientu, kā arī tā izpildei, tai skaitā, lai noskaidrotu klienta maksātspēju.
Interneta veikala lietotāja IP adresi vai citus tīkla identificētājus izmanto interneta veikala kā informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanai, kā arī interneta lietošanas statistikas gatavošanai.

Tiesiskais pamats
Personas datu apstrāde notiek ar līguma, kas ir noslēgts ar klientu, izpildes mērķi.
Personas datu apstrāde notiek juridiska pienākuma izpildei (piem., grāmatvedība un patērētāja strīdu risināšana).
Datu apstrāde notiek ar klienta piekrišanu šādu darbību veikšanai: mārketings, informēšana par jauniem produktiem un klientu interesējošām akcijām.

Pieņēmēji, kuriem tiek nosūtīti personas dati
Personas dati tiek nosūtīti interneta veikala klientu atbalstam pirkumu un pirkumu vēstures pārvaldīšanai un klientu problēmu risināšanai.
Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīts klienta izvēlētā transporta pakalpojuma sniedzējam. Ja šī ir ar kurjeru piegādājama prece, papildu kontaktinformācijai tiek nosūtīta arī klienta adrese.
Ja interneta veikala grāmatvedību ved pakalpojuma sniedzējs, personas dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai.
Ar pēcapmaksu saistītie dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam Koduliising AS klienta pēcapmaksas līguma noslēgšanai un tā izpildei.
Personas datus var nosūtīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu izvietošanas nodrošināšanai.

Drošība un piekļuve datiem
Personas dati tiek uzglabāti AS Wavecom serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības ekonomiskajai zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var nosūtīt uz valstīm, kā datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā pietiekošu, kā arī ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies datu aizsardzības vairoga (Privacy Shield) regulējumam.

Piekļuve personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kas var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus, kā arī sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu.
Interneta veikals veic atbilstošos fiziskos, organizatoriskos un informāciju tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazušanu, grozīšanu vai neatļautu piekļuvi un publicēšanu.
Personas datu nosūtīšana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piem., transporta pakalpojuma sniedzējs un datu izvietošana) notiek uz līgumu, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem, pamata. Pilnvarotajiem apstrādātajiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus personas datu apstrādes laikā. Maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus nosūtām pilnvarotajam datu apstrādātājam Maksekeskus AS.

Iepazīšanās ar personas datiem un labošana
Ar personas datiem var iepazīties un veikt to labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, ar personas datiem var iepazīties ar klientu atbalsta starpniecību.

Piekrišanas atsaukšana
Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības piekrišanu atsaukt, paziņojot par to klientu atbalstam ar e-pastu.

Uzglabāšana
Aizverot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, izņ., ja šādus datus ir nepieciešams saglabāt grāmatvedībai vai patērētāju strīdu risināšanai.
Ja pirkums interneta veikalā ir veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.
Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu strīdu gadījumā personas dati tiek uzglabāti līdz prasījuma izpildei vai noilguma termiņa beigām.
Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek uzglabāti septiņus gadus.

Dzēšana
Personas datu dzēšanai jāsazinās ar klientu atbalstu, rakstot e-pastu. Uz dzēšanas pieteikumu atbild ne vēlāk kā mēneša laikā, kā arī precizē datu dzēšanas periodu.

Pārnešana
Uz e-pastā iesniegto pieteikumu par personas datu pārnešanu atbild, vēlākais, mēneša laikā. Klientu atbalsts identificē personu un informē par personas datiem, kas ir pārnesami.

Tiešā mārketinga paziņojumi
E-vēstules adresi un telefona numuru izmanto tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir sniedzis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, jāizvēlas atbilstošā norāde e-pasta kājenē, vai arī jāsazinās ar klientu atbalstu.
Ja personas dati tiek apstrādāti ar tiešā mārketinga mērķi (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā sniegt iebildumus par savu personas datu gan sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tai skaitā par ar tiešo mārketingu saistīto profila analīzi, paziņojot par to klientu atbalstam, rakstot e-pastu!

Sīkdatnes
Aristocratic interneta vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir neliela apjoma teksta datnes, kas ar interneta pārlūka starpniecību tiek saglabātas klienta datorā vai citā iekārtā, ar kuru klients apmeklē interneta vietni (tālrunis, planšete v. tml.). Sīkdatnes izmanto galvenokārt ar mērķi nodrošināt labāku interneta vietnes darbību, kā arī ērtāku un personalizētāku lietošanas pieredzi. Sīkdatnes pašas nevāc datus no klienta iekārtas un nesaglabā personas datus.

Pirmo reizi apmeklējot Aristocratic interneta vietni, klients tiek informēts par sīkdatņu izmantošanu. Turpinot izmantot interneta vietni, klients apstiprina, ka ir piekritis sīkdatņu izmantošanai.
Sīkdatņu izmantošanu var aizliegt, mainot interneta pārlūka privātuma iestatījumus. Ja sīkdatņu lietošana tiek aizliegta, var gadīties, ka visas interneta vietnes daļas nestrādā pareizi.

Aristocratic interneta vietnē izmanto sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Pagaidu jeb sesijas sīkdatnes no lietotāja iekārtas tiek dzēstas pēc interneta pārlūka aizvēršanas. Pastāvīgās sīkdatnes pēc interneta pārlūka aizvēršanas tiek saglabātas iekārtā un saglabājas līdz [2 gadiem].

Aristocratic interneta vietnē izmanto šādas sīkdatnes:
­ Ļoti nepieciešamās sīkdatnes, kas ir neizbēgami nepieciešamas interneta vietnes lietošanas vai konkrētu interneta vietnes funkciju darbībai.
­ Analītiskās sīkdatnes, kas vāc informāciju par to, cik daudz interneta vietne tiek lietota, no kurienes apmeklētāji nonāk interneta vietnē utt. Ar to palīdzību savākto informāciju izmantojam, lai identificētu problēmas, kas rodas, izmantojot interneta vietni, kā arī, lai uzlabotu interneta vietnes lietošanas pieredzi.
­ Trešo pušu sīkdatnes. Ar Aristocratic interneta vietni ir saistīti konkrēti sociālo mediju kanālu (Facebook) elementi, kas mūsu interneta vietnē nodrošina sociālo mediju kanāla saturu, kā arī spēj lasīt šo sociālo mediju kanālu sīkdatnes un tās arī saglabāt klienta iekārtā. Šo sīkdatņu mērķis var būt sociālo mediju kanālos parādāmo reklāmu personalizācija.

Strīdu risināšana
Ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta starpniecību (web@moobliait.ee; tālr.: +372 7314420).
Uzraudzības iestāde ir Latvijas Datu valsts inspekcija (info@dvi.gov.lv).