Pretenzijas / Atgriešana

Iesniedz pretenziju vai vēlmi atteikties no preces
  • Vēlme atteikties no preces
  • Vēlos iesniegt pretenziju

Atceries:

• Precīzāk ar savām tiesībām iepazīstieties šeit!
• Jums ir tiesības preci atgriezt 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
• Pretenziju iesniegšanas laiks ir 2 gadi, no kuriem, parādoties trūkumiem, pirmos 6 mēnešus pierādīšanas pienākums ir tirgotājam un atlikušo 1,5 gadu – patērētājam.
• Ievadot datus pārliecinieties, ka Jūsu kā iesniedzēja dati ir pareizi.
• Pārliecinieties, ka pretenzija ir aprakstīta un pamatota iespējami precīzi.
• Ar aci pamanāmu defektu gadījumā ir jāpievieno defektu aprakstoši attēli.
• Defekta kompensācijas apmērs ir atkarīgs no defekta izmēra un atrašanās uz mēbeles vietas. Ja piekritīsit mūsu piedāvātajam defekta kompensācijas apmēram, pārdevējs to ņems vērā kā klienta pretenzijas apmierināšanu.
• Pārdevējs apņemas sniegt rakstisku atbildi uz Klienta sūdzību 15 dienu laikā pēc pretenzijas iesniegšanas.